4 วัดร้างน่าเที่ยวในอยุธยา

วัดร้างน่าเที่ยวในอยุธยา

            นอกจากโบราณสถานขึ้นชื่อที่ต้องไปเยือนทุกครั้งที่เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ แล้ว วัดร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเป็นจำนวนมาก ก็นับเป็นหมุดหมายที่ต้องไปเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งเมื่อมีโอกาส ในวันนี้ จึงขอเสนอรายชื่อพร้อมข้อมูลและความสำคัญของวัดร้างที่มีไฮไลต์แตกต่างกันไป เพื่อที่เมื่อผู้อ่านได้ไปเยี่ยมชมแล้ว จะได้ไม่พลาดจุดสำคัญๆ ของวัดนั้นเอง

          มาเริ่มกันที่วัดแรกเลย เป็นวัดร้างที่คงเหลือลวดลายปูนปั้นอิทธิพลศิลปะตะวันตกอย่างชัดเจนที่ในพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดเตว็ด เป็นวัดที่อยู่ใต้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อยู่ใกล้กับวัดดังอย่างวัดพุทไธศวรรย์ ตัววัดตั้งติดกับคลองเก่าแก่อย่างคลองปทาคูจาม ภายในวัดยังคงเหลืออาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น โดยส่วนหน้าบันของอาคารดังกล่าว คงเหลือลวดลายปูนปั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบตะวันตก ซึ่งอาจสัมพันธ์กับความนิยมในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ เป็นต้นมา ที่รับเอาอิทธิพลตะวันตกเข้ามาเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากความสำคัญต่อการศึกษาศิลปะและประวัติศาสตร์แล้ว ลวดลายปูนปั้นดังกล่าวก็นับเป็นของที่ควรค่าต่อการเยี่ยมชม เนื่องจากเป็นลวดลายที่เรามักไม่พบบ่อยนักในศิลปะอยุธยา

          มาต่อกันที่วัดร้างน่าเที่ยวชมอีกวัดหนึ่ง ได้แก่ วัดพระงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณคลองสระบัว ตัววัดเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีหลักฐานเป็นเจดีย์ประธานของวัดที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น แต่จุดสำคัญที่น่าชมของวัดนี้ได้แก่ซุ้มประตูทางเข้าวัดที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ที่ขึ้นคลุมซุ้มเอาไว้ นับเป็นไฮไลต์สำคัญที่เมื่อผู้เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปด้วยเสมอๆ

          ใกล้ๆ กับวัดพระงาม ยังมีวัดร้างอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ วัดตะไกร แม้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันจะหลงเหลือเพียงอาคารและเจดีย์ประธานขนาดเล็กด้านหลังวัด จนดูคล้ายคลึงกับวัดอื่นๆทั่วไปแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่พลาดไม่ได้คือ วัดนี้กับมีความสัมพันธ์กับวรรณคดีเรื่องขุนช้างขนแผนด้วย เนื่องมาจากเป็นสถานที่ปลงศพนางวันทองในวรรณคดี ดังนั้นการเดินทางท่องเที่ยววัดตะไกร นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยววัดร้างที่มีความสำคัญแล้ว ยังเป็นการตามรอยวรรณคดีและท่องเที่ยวตามรอยไปด้วยกันนั้นเอง

          อีกหนึ่งวัดร้างที่ใกล้กันกับวัดพระงามและวัดตะไกร ได้แก่วัดโคกพระยา การไปเที่ยววัดนี้ออกจะเป็นการตามรอยวัดร้างๆที่หลอนๆหน่อยนะครับ เพราะวัดนี้มีความสำคัญเกี่ยวโยงเนื่องมาจากเป็นที่สำเร็จโทษพระญาติวงศ์ในสายตระกูลพระมหากษัตริย์อยุธยาหลายพระองค์ที่กระทำผิด เมื่อโทษถึงที่สุด ก็มักจะมีการเชิญตัวมาสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เสียที่วัดแห่งนี้ ภายในตัววัดยังเหลือหลักฐานอย่างเจดีย์ประธานสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นหลักฐานถึงความเก่าแก่ของวัดอย่างชัดเจน