เคล็ดลับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในยุควิถีใหม่ “โควิท – 19”

เคล็ดลับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจาก COVID-19

          ภายหลังจากการระบาดของไวรัสโควิท – 19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวก็ดูจะเงียบเหงาและซบเซาลงทุกที ผู้คนก็เริ่มที่จะออกจากบ้านน้อยลง ด้วยกลัวจะติดโรคภัยมาจากสถานที่ภายนอก ดังนั้น วันนี้ผู้เขียนจึงมาชวนทุกคนออกมาท่องเที่ยวกันอีกครั้ง โดยจะมาแนะนำเคล็ดลับในการท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิท – 19 กันนะครับ

  1. เตรียมตัวป้องกันตัวจากความเสี่ยงในการติดโรคไป เช่น การสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกระทั่งเตรียมน้ำยาล้างมือไปล้างเวลาที่ต้องสัมผัสหรือจับต้องสิ่งของต่างๆ
  2. เลือกที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนน้อยไม่พลุกพล่าน หรือ หากเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากอยู่รวมกันก็ควรหลีกเลี่ยงการพบปะคนหรือสัมผัสผู้อื่นและสิ่งของในสถานที่นั้นๆให้น้อยที่สุดเท่าที่พึ่งกระทำได้
  3. เลือกเวลาวันที่จะเดินทางท่องเที่ยวให้อยู่ในระยะเวลาที่ผู้อื่นหรือคนหมู่มากไม่เดินทางกันนัก แม้อาจจะต้องเสียวันลากันบ้าง แต่รองรับได้ว่าการเดินทางของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะเราก็จะพบปะคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆร่วมกับเราน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
  4. เลือกเดินทางไปยังสถานที่พักผ่อนมากกว่าท่องเที่ยวแบบพบปะผู้คน ก็นับเป็นหนึ่งในวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไวรัสโควิท – 19 ได้เช่นกัน เพราะการเดินทางไปพักผ่อน นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายให้ร่างกายได้พักทั้งกายและใจ รวมไปถึงความคิดแล้ว เราจะพบปะคนน้อยกว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบพบปะผู้คนและไปยังสถานที่ต่างๆจำนวนมากอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังได้ออกมาสูดอากาศในต่างถิ่นต่างแดนอยู่เช่นเดิม
  5. เลือกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโดยสารที่จุคนได้น้อย หรือ หากมีรถยนต์ส่วนตัว ควรเดินทางด้วยตนเอง ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพราะการเดินทางในลักษณะนี้จะทำให้เราพบปะคนน้อยหรือหากในกรณีรถยนต์ส่วนตัว การพบปะก็มักจะเป็นบุคคลที่เรารู้จักและสามารถร่วมเดินทางได้อยู่แล้ว
  6. เลือกที่จะเข้าพักในห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัว หรือหากมีความจำเป็นที่จะเข้าต้องพักร่วมกับผู้อื่นสถานที่ที่จะพบคนหมู่มาก เช่น Guesthouse เป็นต้น ให้เลือกเข้าพักให้น้อยคืนหรือเลือกห้องร่วมที่มีจำนวนเตียงน้อยที่สุด ก็จะช่วยให้เราพบเจอผู้คนได้น้อยลงเช่นกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น คงจะพอช่วยเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้คิดที่จะหาวิธีการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆในยุคสมัยที่เราต้องเอาใจใส่ในสุขภาพตนเองจากไวรัสอันตราย “โควิท – 19” ให้มากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ