การตรวจสอบระบบ “แจ้งเตือน อัคคีภัย”

ตรวจ สอบ ระบบ fire alarm

การตรวจสอบ ระบบ fire alarm นั้นเป้นอีกหนึ่งในระบบที่สำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรม และ อาคารต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก  และ ทุกอาคาร  และ ทุก ๆ อุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการติดตั้ง ระบบ fire alarm ด้วยเช่นกัน  ซึ่งระระบบ fire alarm นั้นจะต้องมีการติดตั้งไว้ในทุก ๆ อุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และ ป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาลองดูกันว่าเรานั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้เอง ก่อนหรือไม่

การตรวจสอบเรียบร้อยภายในตู้ และ เรื่องของการทำความสะอาด

            เรื่องของความสะอาดนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีฝุ่นอย่างแน่นอนในหลากหลายพื้นที่ และ ฝุ่นเหล่านั้นอาจจะเข้าไปในตู้ได้ด้วยเช่นกัน และ อาจจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด และทำให้ในการใช้งานจริงนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดจนทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้และส่งผลต่อเกิดความอันตรายทรัพย์สิน และ ชีวิตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นในเรื่องของ “การตรวจสอบความสะอาด และ ความเรียบร้อยภายในตู้” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

            เมื่อเรานั้นตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยแล้วในส่วนต่อมานั้นเราจะมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่าง ๆ โดยในการตรวจสอบนั้นจะมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ว่ามีการรั่วไหล ของระบบไฟฟ้าหรือไม่ เพราะว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดไฟฟ้ารั่วไหลภายในอาคาร หรือ ภายในตู้นั้นถ้ามีการรั่วไหลนั้นอาจจะส่งผลให้ไฟนั้นดูดพันกงานได้ และ ทำให้พนักงานนั้นเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงจะต้องระมัดระวังไว้อย่างมาก

ตรวจสอบไฟสถาณะต่าง ๆ

            ไฟสถาณะต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมากไม่แพ้กันเพราะว่า จะมีไฟจอ LCD ในการบอกสถาณะในการทำงาน ซึ่งในการทำงานนั้นควรจะตรวจสอบ ไฟสถาณะต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ในการทำงาน ไม่อย่างนั้นหากว่าไฟ LCD นั้นไม่พร้อมทำงานและเราไม่ทันได้สังเกตุนั้นอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความเสียหายต่ออาคารได้ด้วยเช่นกัน

ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ

            ระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจะทำให้คนภายในอาคารได้รู้ว่าเกิแหตุเพลิงไหม้จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไฟกระพริบ เสียง สั่น นั้นมีความสำคัญอย่างมาก  เพราะว่าจะช่วยให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ และ ทำให้สามารถเตรียมทางหนี ได้ทัน ดังนั้นในการตรวจสอบนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และควรที่จะตรวจสอบระบบต่าง ๆ ให้พร้อมในการใช้เสมอเพื่อทำให้ในการเตรียมพร้อมนั้นมีความพร้อมเสมอจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาตามาทีหลัง

                และนี้เองเป็นการตรวจสอบของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งภายในอาคารนั้นการตรวจสอบนั้นเราอาจจะสามารถที่จะทำได้เองแต่ว่าในการตรวจประจำปีนั้นควรเลือกใช้ผู้บริการตรวจ สอบ ระบบ fire alarm ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ให้บริการในการตรวจ สอบ ระบบ fire alarm นั้นจะตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคาร เพื่อให้เราได้รู้ว่าระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารของเรานั้นมีปัญหาตรงไหนหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยนั้นเอง